Sijainti

As Oy Helsingin Hakaniemenranta 16 

Hakaniemenranta 16, 00530 Helsinki

Hallituksen ratikkalausunto 1/2016 tiedoksi ja jaettavaksi

Taloyhtiön hallitus esittää kaupunkisuunnittelun virkamiehille ja luottamushenkilöille sekä muille päättäjille kritiikkiä Hakaniemenrannan rantaviivalle suunniteltua raitiotielinjausta kohtaan ja toisaalta vaihtoehtoisen linjauksen raitiotielle Merihaan pohjoispuolitse. Tutustukaa paperiin ja käyttäkää omia kanavianne raitiotielinjauksen huolellisen valmistelun puolesta! 

Tiedote on tuotettu Talosivu.com tiedonhallintajärjestelmällä