Sijainti

As Oy Helsingin Hakaniemenranta 16 

Hakaniemenranta 16, 00530 Helsinki

Huoneiston kunnossapito- ja muutostyöt

Ehdottoman tärkeää: Huoneistojen kunnossapito- ja muutostöistä tulee hyvissä ajoin etukäteen ilmoittaa kirjallisesti taloyhtiön isännöitsijälle.  

Helsingin Merihaka Oy:n nettisivuilta löytyy ilmoituksiin sähköinen lomake liitetiedosto-mahdollisuuksineen. Paperilomakkeita voi myös käyttää, ne ovat saatavissa Merihaan toimistosta.  

Taloyhtiö valvoo tehtyä työtä tai varmistaa muutoin, että töissä noudatetaan hyvää rakennustapaa ja ettei muille osakkeenomistajille tai taloyhtiölle aiheudu toimista haittaa. 

Remontin aikana on huomioitava myös:

*** Taloyhtiömme järjestyssääntöjen mukaan reikien poraus seiniin ja muu sellainen toiminta, joka aiheuttaa runkoääniä talossa, on suoritettava arkisin kello 8.00 - 19.00 ja lauantaisin kello 9.00 - 18.00 välisenä aikana.

*** Porraskäytävien ja hissin seiniä, ovia ja lattioita ei saa naarmuttaa vaan ne on tarvittaessa suojattava huolellisesti.

Helsingin Merihaka Oy dokumentoi huoneistojen muutostyöt ja tarvittavat liitteet sekä kirjaa ne myös isännöitsijäntodistukseen ko. huoneiston tietoihin.

Mikäli muutosilmoituksen käsittely vaatii lisäselvityksiä tai on puutteellinen, voidaan tästä aiheutuneita kustannuksia periä ilmoituksen tekijältä tuntiperusteisesti. Kun lupakäsittely edellyttää hallituksen tai yhtiökokouksen käsittelyä, myös nämä kustannukset voidaan veloittaa ilmoituksen tekijältä. 

Alla on ladattavana 15-sivuisena tiedostona Merihaka Oy:n tarkat ohjeet ja kuvat muutos- ja kunnossapitotöihin liittyen. Nämä on tärkeää antaa vastaavia töitä tekeville urakoitsijoille.

 

Tiedote on tuotettu Talosivu.com tiedonhallintajärjestelmällä